Rank
Surname
Incidence
Frequency
1Ivanov150,3841:46
2Ivanova137,7311:51
3Georgieva106,1251:66
4Georgiev103,2141:68
5Dimitrova100,4741:69
6Dimitrov99,0711:70
7Petrova69,4491:100
8Petrov67,1481:104
9Nikolova60,9601:114
10Nikolov58,6741:119
11Stoyanova56,2821:124
12Hristova55,8991:125
13Stoyanov55,2421:126
14Todorova54,1771:129
15Hristov53,1001:131
16Todorov52,0651:134
17Ilieva45,3281:154
18Angelova43,7871:159
19Iliev43,4261:161
20Angelov42,0281:166
21Atanasova40,8971:171
22Atanasov39,8681:175
23Vasileva39,1421:178
24Vasilev37,9651:184
25Yordanova37,2231:187
26Yordanov36,4491:191
27Petkova35,3061:198
28Petkov33,6521:207
29Marinova33,2511:210
30Koleva32,3251:216
31Marinov31,9811:218
32Kolev30,4631:229
33Stefanova26,8791:260
34Stefanov25,4211:275
35Mehmed25,2661:276
36Mihaylova24,5201:285
37Mihaylov23,0901:302
38Ahmed22,3851:312
39Asenov18,9751:368
40Asenova18,7391:372
41Kostova18,0261:387
42Krasteva17,9851:388
43Dimova17,8181:392
44Kostadinov17,6371:396
45Kostadinova17,6041:396
46Miteva17,4631:400
47Mustafa17,3141:403
48Borisov17,0521:409
49Krastev16,9181:413
50Kostov16,8781:413
51Dimov16,7311:417
52Ali16,6851:418
53Aleksandrova16,3621:427
54Borisova16,1481:432
55Popova16,0481:435
56Aleksandrov15,9771:437
57Mitev15,8651:440
58Hasan15,8201:441
59Simeonova15,2301:458
60Simeonov14,7851:472
61Pavlova14,7091:474
62Popov14,4501:483
63Pavlov13,7521:507
64Yankova12,1571:574
65Yankov11,7211:595
66Markova11,6731:598
67Dobreva11,6521:599
68Tsvetkova11,2811:619
69Dobrev11,2761:619
70Markov10,9711:636
71Spasova10,8771:642
72Radeva10,7841:647
73Lazarova10,7451:650
74Tsvetkov10,5621:661
75Spasov10,4951:665
76Radev10,4021:671
77Mladenova10,3621:674
78Ismail10,3561:674
79Lazarov10,3481:674
80Ruseva10,1411:688
81Andreeva10,0921:692
82Yusein9,7641:715
83Slavova9,7391:717
84Mladenov9,7151:718
85Osman9,6711:722
86Yaneva9,6651:722
87Andreev9,4831:736
88Rusev9,4481:739
89Yanev9,4481:739
90Naydenova9,3781:744
91Kirilov9,3401:747
92Slavov9,1681:761
93Naydenov8,8901:785
94Valcheva8,7791:795
95Kirilova8,7011:802
96Peneva8,6441:807
97Mincheva8,1561:856
98Penev8,1341:858
99Valchev8,0641:865
100Sali8,0291:869
101Kirova7,9781:875
102Stancheva7,9011:883
103Andonova7,8711:887
104Minchev7,7641:899
105Staneva7,7371:902
106Stoycheva7,6521:912
107Aleksieva7,5881:920
108Halil7,5811:921
109Mehmedova7,5331:926
110Andonov7,5101:929
111Kirov7,5061:930
112Stoychev7,3951:944
113Stanchev7,3741:946
114Mehmedov7,3401:951
115Zheleva7,3281:952
116Hyusein7,3101:955
117Grigorova7,2691:960
118Stanev7,1891:971
119Tsvetanov7,1811:972
120Aleksiev7,1641:974
121Stoeva7,1571:975
122Ahmedov7,1521:976
123Gospodinova7,1391:978
124Zhelev7,1271:979
125Zhelyazkova7,1221:980
126Velikova7,0521:990
127Ahmedova7,0061:996
128Zhelyazkov6,9851:999
129Grigorov6,9621:1,002
130Tsvetanova6,9411:1,005
131Filipova6,9261:1,008
132Velikov6,9181:1,009
133Gospodinov6,9051:1,011
134Ibryam6,8831:1,014
135Trifonova6,8201:1,023
136Stoykova6,7781:1,030
137Panayotova6,7311:1,037
138Stoev6,7131:1,040
139Uzunova6,6531:1,049
140Filipov6,6401:1,051
141Panayotov6,5601:1,064
142Trifonov6,5361:1,068
143Stoykov6,4941:1,075
144Valkova6,4801:1,077
145Pencheva6,4561:1,081
146Milanova6,3301:1,103
147Kovacheva6,2781:1,112
148Milanov6,2771:1,112
149Stoilova6,2761:1,112
150Uzunov6,2581:1,115
151Stoilov6,2401:1,118
152Savova6,2081:1,124
153Nedelcheva6,1471:1,135
154Valkov6,0951:1,145
155Nedelchev6,0741:1,149
156Genova6,0611:1,151
157Penchev6,0501:1,154
158Rangelova6,0241:1,159
159Dineva5,9181:1,179
160Mileva5,8331:1,196
161Kovachev5,7991:1,203
162Veleva5,7911:1,205
163Genov5,7491:1,214
164Boneva5,7431:1,215
165Gancheva5,7381:1,216
166Myumyun5,7321:1,218
167Rangelov5,7071:1,223
168Mitova5,6781:1,229
169Syuleyman5,6651:1,232
170Stankova5,6291:1,240
171Tomova5,6081:1,244
172Dinev5,6051:1,245
173Metodiev5,5871:1,249
174Manolova5,5831:1,250
175Savov5,5751:1,252
176Yumer5,5721:1,252
177Doncheva5,5611:1,255
178Nedyalkova5,4651:1,277
179Velev5,4591:1,278
180Milev5,4241:1,287
181Hadzhiev5,4191:1,288
182Kamenova5,4161:1,289
183Stankov5,4091:1,290
184Hadzhieva5,4071:1,291
185Damyanova5,4011:1,292
186Donchev5,3971:1,293
187Mitov5,3961:1,293
188Ganchev5,3941:1,294
189Zaharieva5,3801:1,297
190Manolov5,3651:1,301
191Metodieva5,3491:1,305
192Taneva5,3471:1,305
193Bogdanova5,3021:1,316
194Vladimirov5,2851:1,321
195Bonev5,2761:1,323
196Tomov5,2731:1,324
197Alieva5,2421:1,331
198Bogdanov5,2401:1,332
199Gencheva5,1701:1,350
200Zahariev5,1581:1,353
201Vladimirova5,1511:1,355
202Shopova5,1451:1,356
203Kamenov5,1291:1,361
204Ignatova5,0841:1,373
205Tsoneva5,0641:1,378
206Apostolova5,0061:1,394
207Nedyalkov4,9991:1,396
208Tanev4,9811:1,401
209Peeva4,9751:1,403
210Mircheva4,9641:1,406
211Antonova4,9581:1,408
212Mustafova4,9271:1,416
213Damyanov4,9071:1,422
214Mirchev4,9041:1,423
215Ganeva4,8961:1,425
216Cholakova4,8931:1,426
217Antonov4,8851:1,429
218Mustafov4,8551:1,437
219Emin4,8321:1,444
220Peev4,7981:1,455
221Ignatov4,7941:1,456
222Apostolov4,7581:1,467
223Zhekova4,7471:1,470
224Terzieva4,7281:1,476
225Velkova4,6911:1,488
226Minkova4,6841:1,490
227Velichkova4,6741:1,493
228Ganev4,6191:1,511
229Zhekov4,5971:1,518
230Cholakov4,5671:1,528
231Tsonev4,5651:1,529
232Minkov4,5621:1,530
233Draganova4,5201:1,544
234Velkov4,4921:1,554
235Raykova4,4901:1,554
236Redzheb4,4741:1,560
237Toneva4,4711:1,561
238Velichkov4,4651:1,563
239Terziev4,4101:1,583
240Genchev4,3711:1,597
241Kaneva4,3271:1,613
242Aliev4,3131:1,618
243Zlateva4,3121:1,618
244Mitkov4,3101:1,619
245Mihova4,3041:1,621
246Draganov4,3021:1,622
247Mitkova4,2881:1,628
248Teneva4,2631:1,637
249Shopov4,2211:1,653
250Raykov4,1771:1,671
251Yusuf4,1591:1,678
252Nacheva4,1011:1,702
253Tonev4,0931:1,705
254Kanev4,0601:1,719
255Hasanova4,0441:1,726
256Tenev4,0431:1,726
257Hasanov4,0211:1,736
258Encheva4,0131:1,739
259Mihov4,0081:1,741
260Zlatev3,9911:1,749
261Chakarova3,9891:1,750
262Krumov3,9571:1,764
263Mihaleva3,9431:1,770
264Yanakieva3,9081:1,786
265Enchev3,8901:1,794
266Slavcheva3,8871:1,795
267Slavchev3,8181:1,828
268Avramova3,8161:1,829
269Stoimenova3,7601:1,856
270Nedeva3,7541:1,859
271Nachev3,7181:1,877
272Yosifov3,7101:1,881
273Yosifova3,6861:1,893
274Yanakiev3,6841:1,894
275Krumova3,6751:1,899
276Parvanova3,6311:1,922
277Salim3,6311:1,922
278Chakarov3,6291:1,923
279Toncheva3,6291:1,923
280Nenova3,6191:1,928
281Bozhilova3,5901:1,944
282Nedev3,5861:1,946
283Shaban3,5861:1,946
284Avramov3,5841:1,947
285Tosheva3,5811:1,949
286Sotirova3,5741:1,953
287Varbanova3,5391:1,972
288Yotova3,5251:1,980
289Nenov3,5011:1,993
290Boyadzhieva3,4481:2,024
291Tonchev3,4311:2,034
292Kancheva3,4261:2,037
293Parvanov3,4261:2,037
294Stoimenov3,4061:2,049
295Velinova3,3531:2,081
296Toshev3,3391:2,090
297Yancheva3,3351:2,093
298Yovcheva3,3301:2,096
299Delcheva3,3061:2,111
300Sotirov3,2951:2,118
301Goranova3,2861:2,124
302Boyadzhiev3,2821:2,126
303Staykova3,2701:2,134
304Varbanov3,2681:2,136
305Mihalev3,2571:2,143
306Bekir3,2521:2,146
307Lyubenov3,2451:2,151
308Tsekova3,2441:2,151
309Velinov3,2281:2,162
310Kalcheva3,2211:2,167
311Ramadan3,2111:2,173
312Delchev3,1871:2,190
313Tsankova3,1541:2,213
314Raycheva3,1431:2,220
315Kanchev3,1411:2,222
316Ognyanov3,1241:2,234
317Goranov3,1221:2,235
318Yovchev3,1181:2,238
319Staykov3,1161:2,240
320Sabeva3,1151:2,240
321Toteva3,1141:2,241
322Yotov3,1091:2,245
323Topalova3,0921:2,257
324Yanchev3,0891:2,259
325Racheva3,0841:2,263
326Ognyanova3,0801:2,266
327Gocheva3,0771:2,268
328Mineva3,0681:2,275
329Raychev3,0491:2,289
330Bozhilov3,0481:2,290
331Daskalova3,0201:2,311
332Lyubenova3,0191:2,312
333Tsekov3,0141:2,315
334Kalchev3,0041:2,323
335Kadir3,0031:2,324
336Bozhkova2,9971:2,329
337Velcheva2,9941:2,331
338Tasheva2,9751:2,346
339Tsankov2,9751:2,346
340Doneva2,9711:2,349
341Karadzhova2,9651:2,354
342Mancheva2,9631:2,355
343Sabev2,9561:2,361
344Gochev2,9101:2,398
345Ismailova2,9031:2,404
346Bozhkov2,8901:2,415
347Totev2,8821:2,422
348Donev2,8761:2,427
349Rachev2,8751:2,427
350Topalov2,8721:2,430
351Valeva2,8711:2,431
352Kotseva2,8631:2,438
353Karadzhov2,8551:2,444
354Velchev2,8261:2,470
355Ismailov2,8251:2,470
356Minev2,8081:2,485
357Traykova2,8031:2,490
358Arnaudova2,7921:2,500
359Blagoev2,7891:2,502
360Tsaneva2,7891:2,502
361Koeva2,7811:2,509
362Manchev2,7791:2,511
363Traykov2,7761:2,514
364Blagoeva2,7731:2,517
365Daskalov2,7671:2,522
366Tsenova2,7401:2,547
367Eneva2,7331:2,554
368Shtereva2,7281:2,558
369Kotsev2,7161:2,570
370Valev2,7151:2,570
371Murad2,6991:2,586
372Penkova2,6921:2,592
373Evtimova2,6871:2,597
374Arnaudov2,6841:2,600
375Tsenov2,6841:2,600
376Panova2,6751:2,609
377Mahmud2,6741:2,610
378Boyanov2,6561:2,628
379Tashev2,6401:2,644
380Karaivanova2,6321:2,652
381Peycheva2,6131:2,671
382Pancheva2,6031:2,681
383Anastasova2,6011:2,683
384Trendafilov2,5991:2,685
385Enev2,5901:2,695
386Tsanev2,5851:2,700
387Shterev2,5801:2,705
388Panov2,5771:2,708
389Evtimov2,5641:2,722
390Adem2,5571:2,729
391Trendafilova2,5551:2,731
392Penkov2,5321:2,756
393Taseva2,5241:2,765
394Manova2,5181:2,772
395Stamenova2,5021:2,789
396Maneva2,4811:2,813
397Anastasov2,4791:2,815
398Koev2,4721:2,823
399Galabova2,4661:2,830
400Sokolova2,4591:2,838
401Manev2,4561:2,842
402Pashova2,4481:2,851
403Stamenov2,4461:2,853
404Boyanova2,4311:2,871
405Karaivanov2,4291:2,873
406Salieva2,4291:2,873
407Peychev2,4111:2,895
408Osmanova2,4051:2,902
409Yuseinova2,3861:2,925
410Panchev2,3841:2,927
411Demireva2,3801:2,932
412Chobanova2,3791:2,934
413Tasev2,3791:2,934
414Deneva2,3781:2,935
415Sokolov2,3681:2,947
416Yuseinov2,3611:2,956
417Saliev2,3581:2,960
418Shakir2,3271:2,999
419Manov2,3241:3,003
420Rashkova2,3241:3,003
421Chausheva2,3231:3,004
422Galabov2,3231:3,004
423Kehayova2,3201:3,008
424Chavdarova2,3191:3,009
425Chaushev2,3131:3,017
426Dinkova2,3121:3,019
427Pashov2,2961:3,040
428Chobanov2,2951:3,041
429Osmanov2,2891:3,049
430Kurteva2,2881:3,050
431Paunova2,2871:3,052
432Grozdanova2,2801:3,061
433Chavdarov2,2771:3,065
434Veselinov2,2621:3,085
435Prodanova2,2541:3,096
436Denev2,2441:3,110
437Yakimova2,2391:3,117
438Zhivkova2,2251:3,137
439Zlatkova2,2221:3,141
440Gergova2,2161:3,149
441Zlatanova2,2161:3,149
442Zlatkov2,2131:3,154
443Sirakova2,2091:3,159
444Hyuseinova2,2071:3,162
445Ibryamova2,2071:3,162
446Docheva2,2061:3,164
447Demirev2,2021:3,169
448Misheva2,1921:3,184
449Paunov2,1911:3,185
450Kehayov2,1881:3,190
451Rashkov2,1881:3,190
452Nikolaev2,1871:3,191
453Boycheva2,1841:3,195
454Hristeva2,1671:3,221
455Dinkov2,1651:3,224
456Veselinova2,1641:3,225
457Grozdanov2,1611:3,229
458Lozanova2,1571:3,235
459Madzharova2,1491:3,248
460Bozhinova2,1471:3,251
461Hyuseinov2,1471:3,251
462Yakimov2,1461:3,252
463Bakalova2,1341:3,270
464Ibryamov2,1301:3,276
465Simova2,1301:3,276
466Nikolaeva2,1131:3,303
467Ilcheva2,1111:3,306
468Doycheva2,1041:3,317
469Bozhinov2,1031:3,319
470Lozanov2,1021:3,320
471Zhivkov2,1021:3,320
472Boteva2,0981:3,326
473Milusheva2,0931:3,334
474Pesheva2,0901:3,339
475Zlatanov2,0861:3,346
476Kurtev2,0851:3,347
477Prodanov2,0851:3,347
478Gergov2,0821:3,352
479Belcheva2,0811:3,354
480Mishev2,0741:3,365
481Danailova2,0611:3,386
482Hristev2,0581:3,391
483Sirakov2,0531:3,399
484Boychev2,0501:3,404
485Redzhebov2,0491:3,406
486Cherneva2,0481:3,408
487Dochev2,0461:3,411
488Danailov2,0371:3,426
489Arif2,0361:3,428
490Paneva2,0291:3,440
491Stavreva2,0171:3,460
492Arabadzhieva2,0151:3,463
493Kazakova2,0141:3,465
494Stoynova2,0131:3,467
495Mitrev2,0091:3,474
496Boeva2,0071:3,477
497Ilchev2,0071:3,477
498Ninova2,0061:3,479
499Musa2,0041:3,482
500Nedkova2,0031:3,484
501Terziyska2,0031:3,484
502Bakalov2,0021:3,486
Rank
Surname
Incidence
Frequency
1Bakalov2,0021:3,486
2Grozeva1,9961:3,496
3Doychev1,9861:3,514
4Simov1,9851:3,516
5Decheva1,9721:3,539
6Aleksova1,9691:3,544
7Milcheva1,9671:3,548
8Neykova1,9671:3,548
9Mitreva1,9621:3,557
10Nikova1,9591:3,562
11Dikova1,9541:3,572
12Daneva1,9481:3,583
13Veli1,9471:3,584
14Zdravkova1,9461:3,586
15Stoichkova1,9391:3,599
16Milkova1,9321:3,612
17Botev1,9291:3,618
18Zdravkov1,9291:3,618
19Nenkova1,9261:3,624
20Emilov1,9221:3,631
21Stavrev1,9221:3,631
22Milushev1,9211:3,633
23Dancheva1,9201:3,635
24Koseva1,9171:3,641
25Madzharov1,9141:3,646
26Ninov1,9121:3,650
27Katsarova1,9051:3,663
28Aleksov1,9041:3,665
29Nenkov1,9041:3,665
30Malinova1,9021:3,669
31Grozev1,9011:3,671
32Kuzmanova1,8981:3,677
33Panev1,8971:3,679
34Kazakov1,8941:3,685
35Rusinova1,8941:3,685
36Mehmedali1,8921:3,689
37Belchev1,8881:3,696
38Nedkov1,8881:3,696
39Terziyski1,8811:3,710
40Demirova1,8791:3,714
41Milkov1,8791:3,714
42Chernev1,8731:3,726
43Stoynov1,8671:3,738
44Milchev1,8661:3,740
45Dechev1,8631:3,746
46Nakova1,8621:3,748
47Arabadzhiev1,8601:3,752
48Mateeva1,8581:3,756
49Bachvarova1,8551:3,762
50Zapryanova1,8491:3,774
51Asan1,8471:3,779
52Kocheva1,8441:3,785
53Rusinov1,8391:3,795
54Hristozova1,8341:3,805
55Emilova1,8301:3,814
56Radkova1,8271:3,820
57Stoichkov1,8251:3,824
58Kamburova1,8231:3,828
59Neykov1,8221:3,830
60Peshev1,8221:3,830
61Redzhebova1,8211:3,832
62Malinov1,8181:3,839
63Katsarov1,8161:3,843
64Nikov1,8121:3,851
65Dikov1,8031:3,871
66Aliosman1,8021:3,873
67Kolarova1,7931:3,892
68Boev1,7921:3,894
69Dzhambazova1,7881:3,903
70Mateva1,7881:3,903
71Tsolova1,7831:3,914
72Mollova1,7771:3,927
73Nakov1,7711:3,941
74Kosev1,7701:3,943
75Kyoseva1,7691:3,945
76Yoncheva1,7691:3,945
77Shishkova1,7651:3,954
78Kochev1,7641:3,956
79Danev1,7601:3,965
80Lilova1,7591:3,968
81Demirov1,7571:3,972
82Zapryanov1,7571:3,972
83Martinova1,7401:4,011
84Danchev1,7281:4,039
85Mollov1,7281:4,039
86Radkov1,7271:4,041
87Bankova1,7231:4,050
88Paskaleva1,7231:4,050
89Koycheva1,7141:4,072
90Dicheva1,7081:4,086
91Kuzmanov1,7071:4,088
92Gyurova1,6881:4,134
93Mateev1,6861:4,139
94Koychev1,6821:4,149
95Tsolov1,6811:4,152
96Pehlivanova1,6801:4,154
97Rasim1,6801:4,154
98Yonchev1,6791:4,157
99Kamburov1,6751:4,167
100Boncheva1,6731:4,171
101Dzhambazov1,6721:4,174
102Martinov1,6721:4,174
103Tancheva1,6671:4,187
104Antova1,6661:4,189
105Tsanova1,6611:4,202
106Hristozov1,6521:4,225
107Kyosev1,6491:4,232
108Hadzhiyska1,6471:4,237
109Bachvarov1,6431:4,248
110Gyurov1,6291:4,284
111Matev1,6271:4,289
112Nesheva1,6251:4,295
113Paskalev1,6181:4,313
114Tabakova1,6151:4,321
115Bankov1,6121:4,329
116Tsanov1,6111:4,332
117Stanoeva1,6061:4,346
118Tanchev1,6061:4,346
119Dichev1,6051:4,348
120Yurukova1,6051:4,348
121Kolarov1,6001:4,362
122Pehlivanov1,6001:4,362
123Yakub1,5931:4,381
124Halilov1,5911:4,386
125Balabanova1,5821:4,411
126Dacheva1,5731:4,437
127Kiryakova1,5711:4,442
128Lilov1,5711:4,442
129Karagyozova1,5651:4,459
130Yurukov1,5531:4,494
131Smail1,5521:4,497
132Sherif1,5491:4,505
133Shishkov1,5481:4,508
134Dencheva1,5471:4,511
135Bonchev1,5451:4,517
136Harizanova1,5371:4,541
137Yashar1,5301:4,561
138Hadzhiyski1,5281:4,567
139Ferad1,5241:4,579
140Stamatova1,5031:4,643
141Arsova1,4961:4,665
142Kisyova1,4961:4,665
143Arsov1,4951:4,668
144Kasabova1,4951:4,668
145Antov1,4921:4,678
146Slavkova1,4901:4,684
147Dyulgerova1,4871:4,693
148Karagyozov1,4871:4,693
149Tabakov1,4811:4,712
150Deleva1,4791:4,719
151Doychinova1,4761:4,728
152Rasheva1,4681:4,754
153Vaseva1,4681:4,754
154Neshev1,4671:4,757
155Vangelova1,4661:4,761
156Moneva1,4641:4,767
157Krastanova1,4551:4,796
158Denchev1,4521:4,806
159Gogova1,4491:4,816
160Gesheva1,4451:4,830
161Stanoev1,4431:4,836
162Vangelov1,4431:4,836
163Kiryakov1,4401:4,846
164Serafimov1,4401:4,846
165Kalinova1,4281:4,887
166Slavkov1,4261:4,894
167Tsvyatkov1,4231:4,904
168Kasabov1,4221:4,908
169Delev1,4141:4,936
170Stamatov1,4131:4,939
171Nencheva1,4111:4,946
172Dachev1,4031:4,974
173Geneva1,4021:4,978
174Harizanov1,4021:4,978
175Serafimova1,4021:4,978
176Monev1,4011:4,981
177Davidov1,3961:4,999
178Dragneva1,3961:4,999
179Kircheva1,3911:5,017
180Nenchev1,3911:5,017
181Bancheva1,3881:5,028
182Davidova1,3841:5,043
183Zhecheva1,3841:5,043
184Ivancheva1,3811:5,054
185Mikova1,3791:5,061
186Tsvyatkova1,3781:5,065
187Aptula1,3771:5,068
188Balabanov1,3741:5,079
189Doychinov1,3741:5,079
190Vitanova1,3701:5,094
191Stoynev1,3661:5,109
192Mikov1,3651:5,113
193Kalinov1,3621:5,124
194Nazif1,3621:5,124
195Akif1,3571:5,143
196Stoyneva1,3551:5,150
197Vasev1,3541:5,154
198Kisyov1,3531:5,158
199Konstantinova1,3471:5,181
200Vitanov1,3411:5,204
201Sabri1,3401:5,208
202Beleva1,3341:5,232
203Gerova1,3301:5,247
204Krastanov1,3291:5,251
205Genev1,3271:5,259
206Videnova1,3261:5,263
207Zhechev1,3241:5,271
208Selim1,3221:5,279
209Argirova1,3211:5,283
210Boshnakova1,3201:5,287
211Kozhuharova1,3201:5,287
212Sadula1,3151:5,307
213Rashev1,3101:5,327
214Tahir1,3101:5,327
215Gateva1,3041:5,352
216Papazova1,3011:5,364
217Gavrilova1,2981:5,377
218Dyakova1,2971:5,381
219Gogov1,2971:5,381
220Kirchev1,2971:5,381
221Valchanova1,2941:5,393
222Marcheva1,2921:5,402
223Valkanova1,2921:5,402
224Geshev1,2911:5,406
225Gavrilov1,2891:5,414
226Rizova1,2861:5,427
227Argirov1,2821:5,444
228Eminova1,2821:5,444
229Kirkova1,2821:5,444
230Vladova1,2771:5,465
231Kyuchukova1,2741:5,478
232Banchev1,2681:5,504
233Tacheva1,2681:5,504
234Marchev1,2651:5,517
235Rizov1,2641:5,521
236Dyulgerov1,2631:5,526
237Konstantinov1,2631:5,526
238Momchilova1,2621:5,530
239Bakardzhieva1,2551:5,561
240Gerov1,2551:5,561
241Grancharova1,2541:5,565
242Ibrahim1,2541:5,565
243Radulova1,2531:5,570
244Danova1,2511:5,579
245Rashid1,2511:5,579
246Tsenkova1,2511:5,579
247Baleva1,2501:5,583
248Boshnakov1,2491:5,588
249Valchanov1,2471:5,597
250Zafirov1,2451:5,606
251Dragnev1,2441:5,610
252Belev1,2421:5,619
253Kuneva1,2421:5,619
254Zareva1,2421:5,619
255Zafirova1,2391:5,633
256Gadzheva1,2371:5,642
257Momchilov1,2371:5,642
258Kirkov1,2361:5,646
259Dyankova1,2321:5,665
260Syuleymanov1,2281:5,683
261Kalaydzhieva1,2271:5,688
262Kireva1,2241:5,702
263Halim1,2221:5,711
264Syuleymanova1,2181:5,730
265Lalova1,2151:5,744
266Taskova1,2151:5,744
267Kunev1,2121:5,758
268Gatev1,2111:5,763
269Kozhuharov1,2101:5,768
270Milenkova1,2101:5,768
271Ivanchev1,2081:5,777
272Vacheva1,2061:5,787
273Venkova1,2051:5,792
274Chervenkova1,1991:5,821
275Laleva1,1991:5,821
276Asanova1,1981:5,825
277Dyakov1,1981:5,825
278Halilova1,1961:5,835
279Kyuchukov1,1961:5,835
280Neycheva1,1961:5,835
281Vladov1,1941:5,845
282Tachev1,1891:5,870
283Danov1,1861:5,884
284Grancharov1,1851:5,889
285Eftimov1,1821:5,904
286Lukanova1,1821:5,904
287Ovcharova1,1801:5,914
288Asanov1,1751:5,939
289Lalev1,1751:5,939
290Chalakova1,1741:5,945
291Chervenkov1,1741:5,945
292Tsenkov1,1741:5,945
293Koteva1,1721:5,955
294Semerdzhieva1,1671:5,980
295Fileva1,1631:6,001
296Halibryam1,1631:6,001
297Shabanov1,1631:6,001
298Dyankov1,1621:6,006
299Valkanov1,1571:6,032
300Sadak1,1561:6,037
301Lalov1,1471:6,084
302Licheva1,1471:6,084
303Papazov1,1471:6,084
304Taskov1,1461:6,090
305Kirev1,1451:6,095
306Videnov1,1451:6,095
307Radulov1,1441:6,100
308Shabanova1,1411:6,116
309Gadzhev1,1381:6,133
310Donkova1,1351:6,149
311Venkov1,1341:6,154
312Chaush1,1311:6,171
313Vlahova1,1301:6,176
314Dermendzhieva1,1281:6,187
315Dimcheva1,1281:6,187
316Paskova1,1281:6,187
317Dincheva1,1211:6,226
318Yonkova1,1191:6,237
319Eftimova1,1181:6,242
320Balev1,1171:6,248
321Yumerova1,1131:6,270
322Kuncheva1,1041:6,321
323Kalaydzhiev1,1021:6,333
324Lukanov1,1021:6,333
325Asparuhov1,0981:6,356
326Bakardzhiev1,0951:6,373
327Drumeva1,0941:6,379
328Donkov1,0931:6,385
329Ovcharov1,0931:6,385
330Semerdzhiev1,0931:6,385
331Zarkova1,0921:6,391
332Dakova1,0911:6,397
333Yumerov1,0901:6,403
334Chalakov1,0891:6,409
335Baeva1,0871:6,420
336Stamova1,0831:6,444
337Nuri1,0751:6,492
338Zarev1,0751:6,492
339Kotev1,0731:6,504
340Lichev1,0731:6,504
341Malcheva1,0731:6,504
342Neychev1,0721:6,510
343Stamov1,0721:6,510
344Milenkov1,0691:6,528
345Vachev1,0691:6,528
346Durmush1,0671:6,541
347Dermendzhiev1,0661:6,547
348Dimchev1,0621:6,571
349Dinchev1,0621:6,571
350Kunchev1,0601:6,584
351Filev1,0591:6,590
352Zarkov1,0541:6,621
353Paskov1,0531:6,628
354Naneva1,0501:6,647
355Yonkov1,0471:6,666
356Gerasimova1,0421:6,698
357Miladinova1,0411:6,704
358Vlahov1,0361:6,736
359Vuchkova1,0351:6,743
360Bacheva1,0301:6,776
361Gerasimov1,0241:6,815
362Voynova1,0231:6,822
363Peykova1,0221:6,829
364Ruskova1,0221:6,829
365Basheva1,0171:6,862
366Parusheva1,0171:6,862
367Micheva1,0131:6,889
368Radoslavov1,0131:6,889
369Karamfilov1,0091:6,917
370Karamfilova1,0051:6,944
371Malchev1,0031:6,958
372Vicheva1,0021:6,965
373Baev9961:7,007
374Vankova9961:7,007
375Ruskov9951:7,014
376Vutova9951:7,014
377Katsarska9941:7,021
378Yonova9941:7,021
379Yuzeir9941:7,021
380Asparuhova9921:7,035
381Milenova9921:7,035
382Nanev9921:7,035
383Dakov9881:7,064
384Denkova9871:7,071
385Miladinov9871:7,071
386Vichev9821:7,107
387Michev9811:7,114
388Radoslavova9801:7,121
389Drumev9791:7,129
390Mestan9781:7,136
391Vutov9761:7,151
392Nedzhib9721:7,180
393Bashev9711:7,187
394Kichukova9671:7,217
395Kumanova9671:7,217
396Milenov9671:7,217
397Grueva9661:7,225
398Vuchkov9651:7,232
399Kaleva9631:7,247
400Parushev9631:7,247
401Kaloyanova9551:7,308
402Voynov9541:7,315
403Videva9521:7,331
404Aneva9481:7,362
405Bachev9421:7,409
406Katsarski9421:7,409
407Toshkov9391:7,432
408Lambova9381:7,440
409Raynova9351:7,464
410Rusanova9331:7,480
411Genzholu9321:7,488
412Kichukov9311:7,496
413Valova9291:7,512
414Vodenicharova9281:7,520
415Peykov9271:7,528
416Deyanova9261:7,537
417Novakova9251:7,545
418Dragieva9211:7,578
419Nikiforova9211:7,578
420Lefterov9201:7,586
421Toshkova9201:7,586
422Sharkova9181:7,602
423Gaydarova9171:7,611
424Vankov9171:7,611
425Kraleva9161:7,619
426Rusanov9091:7,678
427Sharkov9081:7,686
428Nikiforov9061:7,703
429Gruev9051:7,711
430Lefterova9041:7,720
431Nestorova9041:7,720
432Sasheva9041:7,720
433Kaloyanov9021:7,737
434Tsonkov9021:7,737
435Getov9011:7,746
436Tsonkova9011:7,746
437Kumanov8961:7,789
438Lazova8951:7,798
439Kalev8941:7,806
440Stoilkova8911:7,833
441Deyanov8901:7,841
442Bocheva8891:7,850
443Lambov8891:7,850
444Videv8881:7,859
445Zasheva8841:7,895
446Kutsarova8811:7,922
447Yuliyanov8801:7,931
448Getova8791:7,940
449Grozdeva8791:7,940
450Cherkezova8781:7,949
451Genkova8761:7,967
452Bodurova8751:7,976
453Raeva8751:7,976
454Bodurov8741:7,985
455Izet8741:7,985
456Dzhelil8721:8,003
457Salif8721:8,003
458Halacheva8711:8,013
459Sashev8701:8,022
460Elenkova8691:8,031
461Bochev8681:8,040
462Grozdev8651:8,068
463Yakova8641:8,077
464Denkov8631:8,087
465Garkova8631:8,087
466Levi8631:8,087
467Salimova8621:8,096
468Parashkevova8611:8,106
469Lazov8571:8,143
470Mavrova8571:8,143
471Vodenicharov8571:8,143
472Anev8551:8,162
473Bogoeva8551:8,162
474Gigova8541:8,172
475Isuf8541:8,172
476Kralev8521:8,191
477Gerdzhikova8491:8,220
478Yorgova8481:8,230
479Dragiev8471:8,240
480Said8471:8,240
481Alish8451:8,259
482Yankulova8411:8,298
483Salimov8401:8,308
484Yonov8401:8,308
485Tashkova8371:8,338
486Bilyal8351:8,358
487Yuliyanova8351:8,358
488Novakov8341:8,368
489Idriz8331:8,378
490Grudeva8321:8,388
491Valov8321:8,388
492Gaydarov8311:8,398
493Yakov8291:8,418
494Chaneva8261:8,449
495Nestorov8261:8,449
496Garkov8251:8,459
497Dankova8231:8,480
498Raynov8201:8,511
499Haralampieva8191:8,521
500Kerim8191:8,521
501Kutsarov8191:8,521
502Stoilkov8191:8,521